Report for Land use consolidated 2015-2016

 

 

N

SECTOR

MAIZE

BEANS

I.POTATOES

CASSAVA

WHEAT

SOJA

TOTAL TARGET

TOTAL ACHIEVMENT

%

TARGET

ACHIEVMENT

TARGET

ACHIEVMENT

TARGET

ACHIEVMENT

TARGET

ACHIEVMENT

TARGET

ACHIEVMENT

TARGET

ACHIEVMENT

1

RUBENGERA

750

718,9

7800

7850

50

44

200

169,5

0

0

100

98,7

8900

8881,1

99,79

2

BWISHYURA

670

633,5

7200

7193

20

5

250

237

0

0

100

66

8240

8134,5

98,72

3

MUBUGA

700

773

2500

2527

0

0

550

519,9

0

0

500

449

4250

4268,9

100,44

4

GISHYITA

700

629

2500

2518

0

0

550

434

0

0

500

504

4250

4085

96,12

5

TWUMBA

700

699,6

500

540

1851

1563,2

44

63,9

400

231,8

0

0

3495

3098,5

88,66

6

RWANKUBA

800

801,5

600

463

1644

1303

70

61,7

300

213,2

0

0

3414

2842,4

83,26

7

MUTUNTU

600

579,5

500

735,5

1804

1658

70

69

350

149

0

0

3324

3191

96,00

8

RUGANDA

400

273,5

1500

1546

0

0

600

435

0

0

0

0

2500

2254,5

90,18

9

MURAMBI

500

249,1

1600

1530,3

30

19,5

650

520,5

0

0

150

105,5

2930

2424,9

82,76

10

MURUNDI

650

561,1

1600

1669,72

230

104,63

650

577,05

0

0

150

119,5

3280

3032

92,44

11

GASHARI

550

541,5

1500

1529

100

82,9

650

494,5

0

0

0

0

2800

2647,9

94,57

12

RUGABANO

800

766,3

2600

2844,1

670

352,98

260

179,4

30

17,8

0

0

4360

4160,58

95,43

13

GITESI

680

684,3

1600

1730

500

448

550

462

120

36

0

0

3450

3360,3

97,40

TOTAL

8500

7910,8

32000

32675,62

6899

5581,21

5094

4223,45

1200

647,8

1500

1342,7

55193

52381,58

94,91

%

93,07

102,11

80,90

82,91

53,98

89,51

94,91

 

 

1.. Imvurayaguyenabicyane mu Mirengeimwen`imwe (Murundi,Murambi,Gashari, Ruganda) kuburyoihingwaritakozweukobyaribiteganijwendetseharin`ibyatewentibyakurakuberaimvurankeya

2. Ikibazogikomeyenicyokubonaimbutoy`ibirayinahoabahinzibakusanijeamafarangahabonetsenkeyaindiirabura

3. Imbutoy`imyumbatinayoniikibazokukoniyo RAB yariyatwijejehabonetsenkeyacyanekandiabahinzibarateguyeimirimaimazekongerakumerera

4. Ubuhinzibw`inganonabwobwakomejekubaikibazokukoabahinzibaragaragazaurwunguko mu birayikurushainganobityontibwitabirwatwifuzakuzazisimbuzaibindi

5. Ibigorihamweimbutoyabayembintiyatangaumusarurobikababyaratejeigihomboabahinzi (PANNAL 691 yariishajena SC 719)

6. Murirusangeimihindagurikirey`ikirereyateyeibibazo mu buhinzikukoizubaryagiyerivaariryinshi mu giheridakeneweimvuranayoikabanyinshiigiheiguyeikagwayangiza

 

 

Quantity of inorganic fertiliser used in 2015-2016

 

Sector

Target(kgs)

Achievement(Kgs)

%

DAP (Kg)

UREE (Kg)

NPK (Kg)

DAP

UREE

NPK

DAP

UREE

NPK

1

RUBENGERA

27 638,00

12 376,00

6 966,00

27 087,50

12 713,50

7 295,00

98,01

102,73

104,72

2

BWISHYURA

27 638,00

13 631,00

6 966,00

13 617,00

7 370,50

2 045,00

49,27

54,07

29,36

3

MUBUGA

35 017,00

17 741,00

5 411,00

27 159,00

11 458,50

3 647,00

77,56

64,59

67,40

4

GISHYITA

31 717,00

16 006,00

3 846,00

28 217,00

12 984,00

2 691,00

88,96

81,12

69,97

5

TWUMBA

63 922,00

30 730,00

28 283,00

77 033,50

35 344,00

28 692,00

120,51

115,01

101,45

6

RWANKUBA

37 183,00

18 526,00

21 996,00

41 055,00

19 723,00

33 717,00

110,41

106,46

153,29

7

MUTUNTU

48 302,00

22 896,00

71 541,00

49 216,00

24 556,00

43 068,00

101,89

107,25

60,20

8

RUGANDA

18 337,00

8 721,00

4 261,00

20 093,00

11 234,00

1 130,00

109,58

128,82

26,52

9

MURAMBI

16 583,00

7 501,00

3 846,00

6 979,00

3 325,00

3 920,00

42,09

44,33

101,92

10

MURUNDI

38 198,00

18 477,00

36 407,00

24 702,00

11 185,80

13 543,00

64,67

60,54

37,20

11

GASHARI

49 322,00

22 816,00

6 361,00

41 112,00

18 158,50

6 725,00

83,35

79,59

105,72

12

RUGABANO

64 818,00

30 006,00

3 852,00

45 410,00

20 956,00

5 857,00

70,06

69,84

152,05

13

GITESI

68 000,00

22 105,00

6 381,00

45 914,50

25 283,10

6 018,00

67,52

114,38

94,31

TOTAL

504 066,00

241 729,00

204 839,00

447 595,50

214 291,90

158 348,00

88,80

88,65

77,30

Pourcentage %

 

88,80

88,65

77,30

 

 

 

% of Households using improved seeds (Maize and Wheat) 2015-2016

N

SECTOR

Number of HHs

Cultivated HHs

Target (80% of cultivated HHs use improved seeds)

HHs used improved seeds

%

Quantity of seeds used(Kg)

1

RUBENGERA

6738

6514

4935

4563

92,46

8520

2

BWISHYURA

5119

2974

2379

1821

76,54

7164

3

MUBUGA

3972

3972

3179

2500

78,64

6362

4

GISHYITA

5052

4565

3654

3412

93,38

6437

5

TWUMBA

5634

5515

4412

4298

97,42

16253,5

6

RWANKUBA

4908

4855

3890

2420

62,21

9386

7

MUTUNTU

5089

6438

5150

5119

99,40

9841

8

RUGANDA

2372

2316

1853

2199

100,00

5635

9

MURAMBI

4852

1601

1280,8

1435

100,00

1561

10

MURUNDI

5991

4431

3547

4431

100,00

1823

11

GASHARI

4518

2978

2380

2865

100,00

13366,5

12

RUGABANO

4540

3882

3632

3518

96,86

11863,5

13

GITESI

5644

4798

3837

3065

79,88

7035

TOTAL

52572

45351

36280,8

35262

97,19

89563,5

 

REPORT ON BANANA SEEDS DISTRIBUTION 2015-2016

N

SECTOR

TARGET

ACHIEVEMENT

SUPPLIER

%

No of Beneficiaries

1

RUBENGERA

3000

3911

Akarere, Ubudehe + Abaturage

100,00

463

2

BWISHYURA

3000

3060

Akarere

100,00

39

3

MUBUGA

3000

7760

Akarere, World Vision no Kwitura

100,00

129

4

MURUNDI

3000

7315

Kwiturakw`abahinzi + Action Aid

100,00

62

5

MURAMBI

3000

3951

Kwiturakw`abahinzi

131,70

293

6

GASHARI

3000

3848

Akarere

100,00

643

7

RUGANDA

2000

2010

Akarere + Mwanukundwa

100,50

73

TOTAL

20000

31855

 

100,00

1702

 

 

PRODUCTIVITY OF PRIORITIES CROPS SEASON 2016A

N

SECTOR

MAIZE

BEANS

I.POTATOES

WHEAT

SOJA

CASSAVA

Area Planted (ha)

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

Area Planted (ha)

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

Area Planted (ha)

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

Area Planted (ha)

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

Area Planted (ha)

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

Area Planted (ha)

PRODUCTIVITY

PRODUCTION

1

BWISHYURA

575

3,71

2133,25

3014

2,33

7022,62

0

0

0

0

0

0

27

1,5

40,5

237

17,91

4244,67

2

GASHARI

477

3,3

1574,1

820

2,38

1951,6

32,4

15,86

513,864

0

0

0

0

0

0

167

15,80

2638,6

3

GISHYITA

622

3,3

2052,6

974

2,2

1576,9

0

0

0

0

0

0

168

1,225

205,8

434

13,96

6059,2

4

GITESI

628

3,67

2306,495

738

1,91

1416,8

105

18,5

1945,8

0

 

0

0

0

0

258

18,46

4762,68

5

MUBUGA

773

3,65

2820,3

1032

2,35

2425,2

0

0

0

0

0

0

175

1,28

224

308

18,20

5605,6

6

MURAMBI

164,5

2,99

477,95

1138

1,8

2048,4

17,5

12,1

211,75

0

 

0

84,5

1,2

101,4

282,5

22,30

6299,75

7

MURUNDI

424

4,06

1755,4

1182,72

2,95

3489,024

61,63

10,43

642,89

0

0

0

35,8

1,29

46,56

344,55

26,88

9262,55

8

MUTUNTU

569

3,47

1977

582

1,94

1140

947

17,44

20412

16

1,86

29,7

0

0

0

69

15,85

1093,80

9

RUBENGERA

678

3,5

2151,9

3870

2,5

9762,7

16

16,6

263,7

0

0

0

43,6

1,35

61,82

89,5

17,83

1595,35

10

RUGABANO

746,1

3,128

2334

1692,8

2,24

3789,37

217,5

17,83

3877,9

0

0

0

0

0

0

83,3

14,23

1185,57

11

RUGANDA

231

3,02

698,85

996

2,68

2673,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

435

18,79

8175,5

12

RWANKUBA

801,5

2,07

1691,61

204

1,82

408,27

912

15,11

14554,1

3,2

1,55

5

0

0

0

50

12,73

636,4

13

TWUMBA

699

3,14

2207,5

126

1,9

237,05

961,2

21

20378,74

0

0

0

0

0

0

58,9

20,26

1193,1

TOTAL

 

7388,1

43,008

24180,96

16369,52

29

37941,23

3270,23

144,87

62800,74

19,2

3,41

34,7

533,9

7,845

680,08

2816,75

233,2028

52752,77

PRODUCTIVITY

3,31

2,23

16,10

1,71

1,31

 

 

 

%

68,92

74,36

54,56

56,83

72,64